Under Kartdagarna de sista dagarna i april exponerade Future Position X och Gävle kommun begreppet, Gävle, GIS-huvudstaden. För att visa på innehållet i GIS-huvudstaden gjorde vi en sammanställning av stadens GIS-relaterade aktörer. Företag, offentliga aktörer, organisationer, utbildningar och F&U-projekt som bidrar till den starka GIS-miljön. Kolla pdf:en.
Gävle, GIS-huvudstaden

Frågor, synpunkter, tips, ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest