Vid PTS, Post- och Telestyrelsens återkommande Innovationsdag tog Future Position X emot pris som en av vinnarna i tävlingen “Aktiv fritid”. Föreningen tog emot utmärkelsen för vidareutveckling av appen Landräddningen, under projektnamnet: “Aktiv fritid”.

Landräddningen är en samhällsfunktion som erbjuder medmänskligt stöd på plats till personer i otrygga situationer. Future Position X får dryg miljon av PTS för att ytterligare utveckla appen, ett arbete som kommer att ledas av Henrik Essunger initiativtagare, och utvecklare av “Landräddningen”.

Bilden: Henrik Essunger har precis tagit emot priset av Sara Andersson, tf generaldirektör PTS.

 Frågor, tips, synpunkter ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest