Future Position X är ett av de mest prisbelönta klustren i Europa, nu söker vi ny Verksamhetschef/Cluster Manager.

Kommunen, regionen, Lantmäteriet och Högskolan i Gävle utgör tillsammans med 35 företag föreningens medlemmar. Future Position X har under tio år byggt upp ett stort internationellt nätverk, med hundratalet partners i över tio länder, arbetet sker i klusterform.

Vi driver flera utvecklingsprojekt. Mest omfattande är det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet Geo Life Region, vars mål bl.a. är att göra Gävle till ett internationellt centrum för forskning och utveckling inom det nya kunskapsområdet Geo Hälsa.

Mer info samt ansökan här: Verksamhetschef

Pin It on Pinterest