Future Position X hade inbjudits till en workshop i Bryssel av EU-organet European Research Council. Evenemanget ägde rum 21-22 september och Ole Oldeen från Future Position X medverkade med en presentation bland drygt femtio talare.

image_1

– Jag presenterade vår idé med ett mikrofinansieringsprogram för att lokalt/regionalt stimulera samverkan mellan forskning och företag, och det skilde sig väl en hel del från övriga talare som oftast rörde sig på Europanivå. Men det var ett “”hands on-perspektiv som uppskattades, inte minst för att många talare adresserade det globala problemet med bristfällig samverkan mellan akademi och näringsliv.

image Med över 50 talare blev det en och annan Power Point……..

 

Pin It on Pinterest