Strax före lunch den 18 oktober strömmade åhörarna in i Högskolans föreläsningssal. Gymnasieelever och högskolestudenter blandades med politiker, näringsidkare och andra intresserade som tog chansen att få inspiration, kunskap och skapa nya kontakter över en lunch. Temat ”Framtidsspaning om Smarta städer & Hälsa” väckte engagemang hos åhörarna, som hade många frågor vid slutet av föreläsningen.

Utvecklingen inom smarta, hållbara städer och digitalisering går i rasande fart och det är inte lätt att hinna anpassa städerna. Enorma datamängder samlas in och lagras – men hur kan vi använda den?

Anna Sjöström, miljö- och hållbarhetskonsult Tyréns, pratade om utmaningen att hålla sig uppdaterad i den snabbt accelererande utvecklingen när det kommer till digitalisering. Hon berättar att de exempelvis aldrig kunnat förutspå den snabba utveckling som skett bara de senaste 7-8 åren.

– En stor utmaning  är att ta till vara den stora mängd data som skapas inom samhällsbyggnadssektorn. För oss är det viktigt att fånga upp relevant data och använda den i syfte att utveckla städer på ett smart och miljövänligt sätt, berättar Anna.

Karl Samuelsson, doktorand vid Högskolan i Gävle, presenterade en studie om hållbara städer som gjorts i Stockholm stad.

Där tittade man på människornas relation till olika miljöer. Vilka stadsdelar/platser skapar en positiv känsla respektive en negativ känsla? Man såg tydligt att avståndet till tungt trafikerade vägar, stressiga miljöer med mycket folk eller otrygga miljöer med väldigt lite folk uppfattades som negativa miljöer. Lugnare miljöer med grönområden uppfattades som positiva miljöer.

– Vi måste sluta se naturen och staden som varandras motsatser. Då kan vi börja förstå vilka stadsmiljöer som har de kvalitéer vi vill åt, istället för att bygga tätt för sakens skull, och samtidigt se till att naturupplevelser blir tillgängliga för alla stadsbor. Först då kan städer bli hållbara både ur ett socialt och ur ett ekologiskt perspektiv, på lokal skala såväl som global, säger Karl Samuelsson.

Föreläsningen avrundades med en paneldiskussion där talarna fick sällskap av Gävle kommuns nya förvaltningschef för Näringsliv och Arbetsmarknad, Magnus Höijer, och Jakob Nobuoka, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.

Se paneldiskussionen –>

Föreläsningen arrangerades av Högskolan i Gävle, Realgymnasiet, Find IT och Future Position X.

Kontaktperson: Anna Fjällström, Verksamhetschef Future Position X
Mail: anna.fjallstrom@fpx.se
Mobil: 070 – 357 17 30

Pin It on Pinterest