Landshövding Per Bill och länsstyrelsens stabschef Mats Hindström åt frukost hos Future Position X i veckan.
En replik på den frukost som Per Bill bjöd på i höstas på slottet.
Future Position X verksamhetschef Anna Fjällström berättade kort om den verksamhet som pågår just nu.
Per Bill beskrev det projektarbete som pågår för att få nyanlända att komma närmare arbetsmarknaden. Ett viktigt bidrag bla. när det gäller försörjningen med kvalificerad arbetskraft i regionen.
Frukostsamtalet kom också att handla om vad ett initiativ som samlar näringsliv och samhälle kan betyda för kompetensförsörjning och attraktionskraft. Möten följer i ämnet.

Bilden fr vänster: Ole Oldeen, Mats Hindström, Anna Fjällström och Per Bill.

 

Pin It on Pinterest