Hur ska kluster välja vilka marknader man ska fokusera på? Hur kan kluster arbeta långsiktigt med internationalisering, som ger resultat för klustrets medlemmar? Hur skapar man en internationell strategi? Hur sätter man konkreta mål för internationalisering?

På uppdrag av Svenska Institutet deltog vi i “Baltic Leadership Programme” som mentorkluster för internationalisering. Utbildningen samlar 28 personer från olika europeiska kluster till tre dagars utbildning i Stockholm, syftet är att lära mer om strategisk internationalisering och praktiskt genomförande. Jenny Nylund, chef för Internationalisering på Future Position X, föreläste och gav konkreta exempel (både goda och mindre bra) på hur kluster kan jobba med internationalisering.

Program

Kontakta gärna Jenny Nylund för mer information.
Mobil: +46(0)70-344 58 98

jenny.nylund@fpx.se  

Pin It on Pinterest