Tillsammans med Högskolan i Gävle  bjuder Future Position X in intresserade företag till en workshop för att diskutera intresse och möjligheter för en forskarskola vid högskolan inom området geospatiala informationslösningar.
8 december är datumet.
Forskarskolan kan ge möjlighet för Er företagare att anställa industridoktorander som ger en betydande kompetensförstärkning.

info-och-anmälan

 

 

Pin It on Pinterest