Forskare på Högskolan i Gävle vill komma i kontakt med företag som är intresserade av att ge sig ut på en internationell marknad, eller företag som redan tagit ett första steg ut och stött på svårigheter av olika slag.

Forskarna är Professor Aihie Osarenkhoe och Dr Daniella Fjellström och de samarbetar med Future Position X och bistår vår verksamhet som experter inom Internationalisering med fokus på marknader i såväl Europa som utanför Europa. De har lång erfarenhet och expertis av att studera internationalisering av företag på nya marknader, och framförallt tillväxtmarknader.

Nu söker Aihie och Daniella alltså kontakt med företag för rundabordssamtal om hur fler företag kan bli internationella och framgångsrika.

Är du intresserad företagare kontakta therese.ohman@fpx.se eller
Aihie Osarenkhoe aihie.osarenkhoe@hig.se 0701914526
Daniella Fjellström daniella.fjellstrom@hig.se 0720206790

Projektet om SMEs internationaliseringsprocessen

Pin It on Pinterest