Kluster från hela Europa med fokus på Smarta Städer träffades i Thessaloniki i mitten av september för att diskutera möjliga samarbeten och projekt. För Future Position X som arbetar för FN´s globala mål “Hälsa och livskvalitet” samt “Hållbara städer och samhällen” var det en bra möjlighet att titta på europeiska klustersamarbeten inom ramen för målen.

Resan arrangerades av ECCP och finansierades av EU.

Future Position X hade möten med sju olika europeiska kluster som är intresserade av samarbete med Sverige och Gävle inom området Smarta städer. Det hölls även föreläsningar om heta ämnen som cirkulär ekonomi, hur kluster kan bli än mer aktiva inom Horizon 2020 samt hur framtida utlysningar ser ut inom Cosme (EU:s program för konkurrenskraft).

Dessutom arrangerades ett möte och studiebesök hos forskningsinstitutet The Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH), ett av Europas bästa forskningsinstitut när det gäller deltagande i konkurrenskraftiga forskningsbidrag.

“Det var en inspirerande och lärorik resa som arrangerades för ett närmare samarbete mellan Europeiska kluster. Det finns ett stort intresse av att samarbeta med oss i Sverige och Gävle inom smarta städer och vi kommer se över vilka möjligheter vi vill gå vidare med”, berättar Jenny Nylund, chef för internationalisering hos Future Position X. 

Läs mer om besöket  här

Läs mer om ECCP

Kontaktperson:
Jenny Nylund
070-344 58 98
jenny.nylund@fpx.se

Pin It on Pinterest