Kurt Daradics, Esri Inc och Anna Ericsson, Esri Sverige gästade Future Position X torsdagen den 9 juni för att diskutera och klargöra det fortsatta samarbetet kring Geo Life Startup Platform. Ett samarbete som bygger på det Startup Program som Esri Inc ställer till förfogande. Vi diskuterade bland annat hur vi hanterar det faktum att den kunskapsnivå som idébäraren/entreprenören/utvecklaren ligger på kan vara mycket olika och att det är avgörande hur och när hen inleder utvecklingsarbetet i programmet.

IMG_2062

Frågor, synpunkter, tips, ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest