Future Position X är en av 14 vinnare i Post- och telestyrelsens tävling “Aktiv fritid” och får ett stöd på drygt en miljon kronor för projektet “Landräddningen, för trygg fritid”.

Projektet är en fortsättning på det tvååriga arbete som Gävle kommun drivit för att implementera funktionen och appen “Landräddningen” i kommunens omsorgsarbete. Projektet har främst riktat sig till äldre personer och deras behov av trygghet i vardagen.

Syftet med det nya projektet är att genomföra en “Design för alla”- process tillsammans personer och företrädare för de valda målgrupperna, som är äldre personer och människor med vissa funktionsnedsättningar. Projektet ska också söka svar på vilka andra appar, hjälpmedel och funktioner som skulle kunna integreras för att bli en naturlig del av vardagen och finnas lätt tillgänglig då behovet plötsligt uppstår.
Future Position X är ansvarigt för projektet och kommer att bjuda in regionen och intresserade kommuner att medverka. Henrik Essunger initiativtagare, och utvecklare av appen “Landräddningen” kommer att ha en central roll i arbetet.

Till PTS

Till Landräddningen

Tips, frågor, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se

Pin It on Pinterest