Positivt när TRIIP presenterar resultat och analys för Tillväxtverket.

Positivt när TRIIP presenterar resultat och analys för Tillväxtverket.

Igår samlades projektdeltagare från TRIIP för att göra ett analysseminarium tillsammans med Tillväxtverket, den första av två varav den andra kommer ske hösten 2018. TRIIP-projektet hjälper mikroföretag att nå ut på global marknad men ska även ta fram en process för...

Kvarnen som får spriten att flöda – TRIIP företag i DI

  Här är gården där mjölet med anor från början av 1800-talet möter den betydligt modernare spriten. Anna och Jonas Larsson driver Tevekvarn och Tevsjö destilleri tillsammans. På sätt och vis borde vi kanske börja med att berätta om mjölet, med tanke på att det...

TRIIPS videoserie

Retningen som skeppades ut förra veckan angående kommande videoserie med en rad av företagen i TRIIP följs nu upp med drygt 2,5 minuter rörlig bild med tillhörande ljud. Först ut i serien är ZAVA Tec AB i Hudiksvall som siktar västerut. Ses här...

TRIIP öppnar för fler

Ett drygt halvår efter att det operativa arbetet tog fart har trettiofyra företag från Gävleborg och Dalarna lockats till internationaliseringsprojektet TRIIP. När projektet stänger i slutet av 2018 ska minst sextio företag ha passerat projektet, och en...

Workshop i Teknikdalen

Kommande torsdag, den 1 december genomför TRIIP-projektet en workshop i Teknikdalen, Borlänge. Elva intresserade företag från Gävleborg och Dalarna har bjudits in till den första workshopen av två som genomförs i internationaliseringsprogrammet TRIIP. På programmet...

Pin It on Pinterest