Finansiering till ditt projekt?

Finansiering till ditt projekt?

Vi fortsätter vår serie med onlineseminarium om aktuella utlysningar nu i höst. Det finns bland annat många intressanta utlysningar nu i spåren av Covid-19. Missa inte detta tillfälle för att se om din verksamhet kan hitta finansiering. Du får även en genomgång om hur...
Hur påverkas du av insamlingen av data?

Hur påverkas du av insamlingen av data?

90 % av all data som finns i världen har skapats de senaste två åren, berättar Henrik Dahl, VD på FPX från ett blåsigt Visby.Som exempel på hur data används kan nämnas att människors beteende på Internet sedan länge är föremål för omfattande analys; vad vi söker på,...
Varför pratar vi om data som det nya guldet?

Varför pratar vi om data som det nya guldet?

Henrik Dahl, VD på FPX tar upp en artikel från The Economist 2017 där man fastslog att världens mest värdefulla resurs inte längre olja, utan data.Allt sedan dess har det debatterats kraftfullt i både offentlig och privat sektor. På EU-nivå kan vi konstatera att OECD...
Vi löser globala utmaningar genom hackathons

Vi löser globala utmaningar genom hackathons

Så mycket bra saker kommer fram på kort tid genom Hackathons. Henrik Dahl, VD på FPX, var på plats i Almedalen. Därifrån uppmanar han politiker och beslutsfattare att verkligen ta tillvara på de resultat som kommer fram genom gemensamma ansträngningar för att lösa de...

Pin It on Pinterest