Innovationsklivet

På sista raden är det Region Gävleborg som ansvarar för att det regionala innovationssystemet fungerar optimalt. Bla. därför pågår projektet Innovationsklivet. Den 5-6 dec var viktiga aktörer i det samlade innovationssystemet samlade till en första workshop i Högbo...

Pin It on Pinterest