Tekniska Föreningen i Gävle  inbjuder till den årliga traditionella Polhemsföreläsningen. Tisdag den 15 november kl 18-20 i Furusalen, Silvanum

I år lyssnar vi till huvudtalaren Stefan Fölster, professor i nationalekonomi, chef för Reforminstitutet och  bla. författare till boken Robotrevolutionen. Fölster menar att över hälften av dagens anställda beräknas kunna ersättas av digital teknik de kommande 20 åren.

Patrik Falk från Invotech Solutions AB berättar om ett innovationsprojekt på Sandvik och Ovako. Och Future Position X presenterar TRIIP,  internationaliseringsprojektet för små företag som vill gå ut på internationell marknad.

Fritt inträde! Anmälan senast 13 november till info@tfg.se

 

 

Pin It on Pinterest