I drygt två år har FPX tillsammans med en grupp andra svenska hälsoaktörer arbetat med en ansökan för att bli en EDIH, Europeisk digital innovationshubb med hälsofokus. Efter lång väntan kom så beskedet från EU: FPX och Health Data Sweden har valts ut att bli en av fyra EDIH i Sverige!

 

En EDIH är helt enkelt EU:s förlängda arm för att driva på digitalisering lokalt och regionalt i respektive land. Syftet med EDIH att öka tempot i digitaliseringen i både näringsliv och offentlig sektor i Europa genom projekt som leder till nytta i form av tjänster, produkter och metoder med fokus på närhet till marknaden och faktiska behov snarare än forskning. Att vara en EDHI ger också exklusivitet till en hel del finansiering och deltagande i utpekade paneuropeiska projekt.

”Det känns som vår ansökan just vunnit Mästarnas mästare!”

 

– Att i svintuff konkurrens bli vald till en Europeisk digital innovationshub är fantastiskt roligt! Processen som har pågått i drygt två år har varit mödosam och tuff för alla inblandade aktörer, berättar FPX VD Henrik Dahl.
FPX ingår i innovationshubben som kallar sig Health Data Sweden, HDS, och består av 18 samarbetspartners som utgör några av de tyngsta spelarna i Sverige med bland andra Karolinska Institutet, KTH och Linnéuniversitetet.

– Vi har träffats i princip varje vecka för att ge form åt den omfattande ansökningen, säger Henrik Dahl.

Inledningsvis deltog drygt 70 sökande aktörer över hela Sverige i EDIH-processen. Dessa krympte sedan ner till 13 formella ansökningar till EU bestående av både grupper och av enskilda aktörer. Totalt har 141 digitala innovationshubbar utsett av EU-kommissionen bland 283 sökande kandidater. Health Data Sweden är Sveriges enda digitala Innovationshubb med en renodlad inriktning mot hälsa.

– Det känns som att vår ansökan just vunnit Mästarnas mästare, säger Henrik Dahl.

Ambitiös och realistisk ansökan med imponerande mogenhet
I beskedet från EU kan man bland annat läsa att teamet HDS tillgodoser ett verkligt behov som existerar i hela Europa genom målet att påskynda utvecklingen och användning av hälsodata för att stödja ett effektivare hälso- och sjukvårdssystem. Man menar att de föreslagna målen och aktiviteterna är ambitiösa men ändå realistiska. HDI tar upp tydliga långsiktiga policymål, inklusive avgörande aspekter som integritet, cybersäkerhet samt hållbara utvecklingsmål. En mängd olika aktiviteter definieras för att samarbeta med nationella och europeiska berörda parter utifrån en långsiktigt synsätt. Man får också höga poäng för att man inom HDS täcker in hela Sverige genografiskt, har en solid och imponerande mogenhet inom området med existerande kunder och infrastruktur och att aktörerna har hög kapacitet.

Stärker FPX och Gävleborg inom hälsodrivna projekt
– Den här nya EDIH:n Health Data Sweden som vi ingår i kommer att stärka FPX ytterligare i arbetet med hur data kan främja välmående och hälsa. BIG-projektet som vi driver med Högskolan i Gävle är ett typiskt exempel på projekt som passar mycket väl att driva och vidare utveckla inom HDS. Inom BIG-projektet tittar man på hur människor mår, känner och tycker beroende på var någonstans de befinner sig i en urban miljö, säger Henrik Dahl.

Utnämnningen kommer att få stor betydelse även för regionen Gävleborg.

– Nu har vi kvalat in i topplaget som ska driva EU:s digitalisering. Det ska vi göra i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer både regionalt nationellt och inom EU.

FPX har också ett särskilt ansvar för att lyfta Gävle som utgångspunkt för nationellt och internationellt arbete och skapar i och med utnämningen nya möjligheter för sjukvården och andra aktörer som arbetar med hälsa i regionen att tillsammans med de bästa i hela Europa kunna utveckla och förbättra dagens sätt att arbeta med hälsa.

– Vi vill nu bjuda in olika aktörer för att se hur de vill utnyttja och vara en del av denna möjlighet. Att Gävle har en mycket avancerad digital vårdkedja och att Högskolan satsar på hälsorelaterade utbildningar och projekt kring hälsa kopplat till stadsplanering gör att det finns många lokala möjligheter för fler aktörer att kunna använda Health Data Sweden för innovativa projekt och utveckling. HDS blir en möjlighet för regionen att attrahera nya intressanta aktörer till området.

– För FPX är detta ett logiskt och relevant och perfekt nästa steg för hur vi och vår miljö kommer kunna arbeta med GIS-data och hälsa i kombination, avslutar Henrik Dahl.

Läs pressmeddelandet från HDS här

Pin It on Pinterest