Gröna tak genererar vinster baserat på vilka olika ekosystemtjänster som det gröna taket tillhandahåller. Ekologiska och kulturella tjänster som luftrening och rekreation kan öka attraktionsvärdet för potentiella husägare. Förutom ökad attraktivitet kan det också leda till minskade energikostnader och lägre energianvändning. Gröna tak kan även ha en kylande effekt på fastigheten, vilket påverkar uppvärmningskostnaderna. Ett grönt tak kan innehålla solceller för lokal energiproduktion. Möjligheten att utveckla ett system för en mindre vattenkraftverk som omvandlar regn och snö till energi kan också vara intressant att undersöka. Gröna tak kan slutligen också vara ett sätt att möta stadens krav på grönytor.

Pin It on Pinterest