EIT Digital 2021 stöder entreprenörskap och teknisk utbildning för ett starkt digitalt Europa

Fram till den 7 maj 2020 accepterar EIT Digital, Europas ledande öppna innovationsorganisation, förslag på aktiviteter inom EIT Digital 2021-programmet. Programmet riktar sig till initiativtagare som vill starta en digital teknikstart eller produkt eller etablera entreprenörsutbildning inom digital teknik. Förslag kan lämnas in från 5 mars till 7 maj 2020. Urvalet kommer att slutföras i slutet av juni 2020 och godkända aktiviteter förväntas starta den 1 januari 2021.

EIT Digital Innovation Factory stöder paneuropeiska samarbetsgrupper för att starta djupteknologiska startups och nya produkter, med målet att öka den globala effekten av Europas digitala industri, stärka hållbar ekonomisk tillväxt och förbättra medborgarnas livskvalitet. Med vårt inkubationsstöd kommer utvalda aktiviteter att vara inbäddade i vårt europeiska ekosystem och få ekonomisk saminvestering för att paketera sin teknik, skaffa kunder och locka investerare.

För mer information om EIT Digital 2021-programmet, besök eitdigital.eu/eitdigital2021.

EIT Digital’s Entrepreneurial Academy tillhandahåller stöd för utveckling och genomförande av program och kurser med affärsutvecklingsorienterade komponenter. Partner uppmanas att saminvestera med oss och dra nytta av effekterna av förbättrad utbildning som bidrar till den digitala omvandlingen av Europa och skapandet av en digitalt kvalificerad arbetskraft.

EIT Digital 2021-programmet styrs av EIT Digital’s Strategic Innovation Agenda 2020-2022, som identifierar de fem strategiska områdena i vårt arbetsprogram: Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing and Digital Finance. Vi tror att detta är de viktigaste strategiska områdena att arbeta med för att säkerställa ett stärkt digitalt Europa.

Under årens lopp har förslag från EIT Digital cirka 190 industripartners samt 70 forsknings- och akademiska partners resulterat i över 430 lanserade produkter, mer än 180 fördjupade nystartade företag, över 2300 studenter med kompetens inom innovation och entreprenörskap, och över 200 doktorsavhandlingar inom området digital teknik.

Kontakt:

Göran Olofsson, Node Director Stockholm

T: +46 (73) 765 22 69

M: goran.olofsson@eitdigital.eu

Pin It on Pinterest