DIH och EDIH
– Samarbeten för en digitaliserad framtid

 

För att Sverige ska kunna förbli globalt konkurrenskraftigt måste landets företag kunna dra nytta av de digitala möjligheterna som finns. Men hur ska man gå tillväga, och i vilken ände ska man börja? Genom Digitala Innovationhubbar kan företag, offentlig sektor och akademi få hjälp och samarbeta för att stötta den pågående digitala omvandlingen.

Den digitala revolutionen skapar stora möjligheter för såväl företag som offentlig sektor, det är ingen tvekan om det. Men många organisationer har fortfarande svårt att veta i vilken teknik man ska investera och hur man ska kunna säkra finansiering för sin digitala omvandling. Små och medelstora företag är särskilt långsamma när det gäller att integrera digital teknik: endast en av fem små och medelstora företag i EU är starkt digitaliserade, samtidigt som de representerar över 90% av alla företag i Europa.

Vad är en DIH?
Genom att investera i så kallade Digitala Innovationshubbar (DIH) stöder regeringen Sveriges nationella och regionala digitaliseringsstrategi. En DIH är ett regionalt samarbete med flera parter, till exempel universitet, branschorganisationer, handelskammare, inkubatorer, acceleratorer, regionala utvecklingsbyråer och till och med regeringar.

Digitala Innovationshubbar stöder små och medelstora företag och offentliga organisationer i sin digitala omvandling. De erbjuder tjänster som testning av och experimentering med programvara och hårdvara, liksom stöd för att hitta passande innovationsekosystem, finansiärer och nätverksmöjligheter. Att hjälpa företag att genomföra sin digitala transformation innebär också att se till att de anställda har nödvändiga digitala färdigheter och kunskaper. Digitala Innovationshubbar bör därför även erbjuda utbildning, kompetensutveckling och utbildningsmaterial. En DIH fungerar ofta som en första regional kontaktpunkt, en dörröppnare som kan stärka innovationsekosystemet. Genom att utnyttja de resurser som en DIH erbjuder kan företag och organisationer öka sin konkurrenskraft.

FPX en av sex svenska DIH:er

Sverige har idag sex stycken operativa DIH:er, varav FPX är en av dem.
– Vi är stolta över att sedan februari 2020 vara en DIH, säger Henrik Dahl, Vd på FPX. Vi ser verkligen fram emot att arbeta som DIH tillsammans med vårt kluster. Vi hoppas att företag kommer att se den potential som vår Innovationsplattform kan ge och vi hoppas kunna innovera och utvecklas tillsammans med små och medelstora företag i regionen.

Det europeiska DIH-projektet

EU stöder samarbeten mellan Digitala Innovationshubbar i flera EU-initiativ och projekt. Syftet är att skapa ett EU-omfattande nätverk som kommer att öka kunskapsöverföringen mellan regioner och ligga till grund för skalfördelar och investeringar i hubbarna. EDIH-initiativets mål är att stimulera den digitala omvandlingen i både det europeiska näringslivet och i den offentliga sektorn. Följaktligen har Europeiska kommissionen investerat nära 500 miljoner euro i digitala hubbar, och planerar att bevilja bidrag för att utveckla så kallade Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH).
EU kommer att utse cirka 80 EDIH under det första året – med minst en hub per land året – och upp till 260 stycken totalt till 2023. Tanken är att alla branscher och organisationer inom den offentliga sektorn ska ha en EDIH ”på arbetsavstånd”. Europeiska kommissionen föreslår att man investerar mellan 0,5 och 1 miljon euro per EDIH per år genom programmet Digital Europe. Målet är att varje medlemsland ska finansiera en EDIH med motsvarande summa, inklusive regional finansiering.

FPX deltar i två av totalt 16 svenska ansökningar, och bägge initiativen har nu fått grönt ljus av Vinnova att gå vidare till EU:s granskning. FPX är dels en av partnerna bakom det regionala initiativet MIGHTY som samlar aktörer för digital utveckling inom industri och offentlig sektor i Mellansverige. FPX deltar även i initiativet HIOS – Health Innovation of Sweden tillsammans med fem andra regionala innovationshubbar och Linnéuniversitetet.

 

Andreas Allström är programansvarig på Vinnova. Tillsammans med sina kollegor skrev han en förstudie för upprättandet av EDIH i Sverige på uppdrag av den svenska regeringen.

Hur blir man en EDIH?
– I augusti 2020 lade medlemsstaterna fram en lista med nationellt prioriterade befintliga kluster och hubbar till Europeiska kommissionen. 16 svenska kandidater ingår i listan, och fyra till åtta EDIH förväntas få finansiering genom programmet för ett digitalt Europa. Förordningen för EDIH säger att hubbar i ett land ska ha en kompletterande specialisering och att täckningen ska fördelas jämnt över Europa.

Vad betyder detta för Sverige?
– Sverige är ett litet land och kommer sannolikt inte att få finansiering för två DIHs med fokus på liknande område, till exempel robotik. Därför ser vi ett behov av samarbete både inom landet och bland de nordiska länderna under urvalsprocessen.

Vilken roll spelar näringslivet i detta?
– På vissa områden tror jag att den regionala industrin kan spela en stor roll. Exempelvis deltar näringslivet i många testbäddar just nu. Genom att vara en del av ett DIH-nätverk kan testbäddar användas av och nå fler potentiella användare än de gör idag. Näringslivet finansierar också några av de miljöer och kluster som är potentiella EDIH-kandidater i Sverige.

Pin It on Pinterest