VI ÄR EN EUROPEISK DIGITAL INNOVATIONSHUB!

 

I slutet på juni meddelade EU att FPX och de övriga samarbetspartnerna i Digital Health Sweden utsetts till en EDIH, Europeisk Digital Innovationshub.

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2022. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna.

EU kommer att utse cirka 80 EDIH under 2022 – med minst en hub per land året – och upp till 260 stycken totalt till 2023. Tanken är att alla branscher och organisationer inom den offentliga sektorn ska ha en EDIH ”på arbetsavstånd”. Europeiska kommissionen föreslår att man investerar mellan 0,5 och 1 miljon euro per EDIH per år genom programmet Digital Europe. Målet är att varje medlemsland ska finansiera en EDIH med motsvarande summa, inklusive regional finansiering.

Sammanlagt har 16 svenska ansökningar om att bli en EDIH inkommit till Vinnova och Tillväxtverket, och FPX deltog i två av dem. Initiativet Health Data Sweden samlar fyra universitet och högskolor, fem regionala innovationshubbar och flera forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker som partner, och blev alltså utsedda till att bli en EDIH.  FPX deltog även i det regionala initiativet MIGHTY som samlar aktörer för digital utveckling inom industri och offentlig sektor i Mellansverige. Mighty blev tyvärr inte en EDIH, men kommer att arbeta vidare med frågorna i andra former. 

Vi vann!

FPX deltog i två ansökningar om att bli en EDIH:

Ansökan 1: Health Data Sweden

FPX deltog i ansökan från hälsoinitiativet Health Data Sweden, HDS, bestående av fyra universitet och högskolor, fem regionala innovationshubbar och flera forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker som partner. Genom att koppla ihop innovativa företag, tillämpad forskning och olika organisationer inom den offentliga sektorn från hela Europa hjälper vi till i utvecklingen av ny digital hälso- och sjukvård.

I samarbetet ingår:

 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Blekinge Digital Health / Blue Science Park
 • Bron Innovation
 • DigitalWell Arena / Compare
 • eHealth Arena
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • Future Position X
 • Karolinska institutet
 • Högskolan i Halmstad / Leap for Life
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedicin
 • Region Halland
 • Region Stockholm
 • RISE Research Institutets of Sweden
 • Stockholms universitet
 • Stockholm Science City
 • STUNS Life Science
 • Uppsala universitet

Kort om EDIH

EUS satsning på EDIH ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet. Grunden till EDIH är att dock att det redan finns nationella digitala innovationshubbar. Här nedan går vi igenom vad som karaktäriserar dem och hur de kom till.

Vad är en DIH?
Genom att investera i så kallade Digitala Innovationshubbar (DIH) stöder regeringen Sveriges nationella och regionala digitaliseringsstrategi. En DIH är ett regionalt samarbete med flera parter, till exempel universitet, branschorganisationer, handelskammare, inkubatorer, acceleratorer, regionala utvecklingsbyråer och till och med regeringar.
Digitala Innovationshubbar stöder små och medelstora företag och offentliga organisationer i sin digitala omvandling. De erbjuder tjänster som testning av och experimentering med programvara och hårdvara, liksom stöd för att hitta passande innovationsekosystem, finansiärer och nätverksmöjligheter. Att hjälpa företag att genomföra sin digitala transformation innebär också att se till att de anställda har nödvändiga digitala färdigheter och kunskaper. Digitala Innovationshubbar bör därför även erbjuda utbildning, kompetensutveckling och utbildningsmaterial. En DIH fungerar ofta som en första regional kontaktpunkt, en dörröppnare som kan stärka innovationsekosystemet. Genom att utnyttja de resurser som en DIH erbjuder kan företag och organisationer öka sin konkurrenskraft.

Ansökan 2: Migthy EDIH

Innovationshuben Future Position X har valt att delta i det regionala initiativet Mid Sweden Industry and GovTech EDIH, förkortat Migthy EDIH. Initiativet är en sammanslutning av fem regionala aktörer i Mellansverige. Huvudsyftet är att stödja och främja den digitala transformationen inom industri och offentlig sektor med grund i regionens smarta specialiseringsstrategi.

FPX en av sex svenska DIH:er

Sverige har idag sex stycken operativa DIH:er, varav FPX är en av dem.
– Vi är stolta över att sedan februari 2020 vara en DIH, säger Henrik Dahl, Vd på FPX. Vi ser verkligen fram emot att arbeta som DIH tillsammans med vårt kluster. Vi hoppas att företag kommer att se den potential som vår Innovationsplattform kan ge och vi hoppas kunna innovera och utvecklas tillsammans med små och medelstora företag i regionen.

Andreas Allström är programansvarig på Vinnova. Tillsammans med sina kollegor skrev han en förstudie för upprättandet av EDIH i Sverige på uppdrag av den svenska regeringen.

Hur blir man en EDIH?
– I augusti 2020 lade medlemsstaterna fram en lista med nationellt prioriterade befintliga kluster och hubbar till Europeiska kommissionen. 16 svenska kandidater ingår i listan, och fyra till åtta EDIH förväntas få finansiering genom programmet för ett digitalt Europa. Förordningen för EDIH säger att hubbar i ett land ska ha en kompletterande specialisering och att täckningen ska fördelas jämnt över Europa.

Vad betyder detta för Sverige?
– Sverige är ett litet land och kommer sannolikt inte att få finansiering för två DIHs med fokus på liknande område, till exempel robotik. Därför ser vi ett behov av samarbete både inom landet och bland de nordiska länderna under urvalsprocessen.

Vilken roll spelar näringslivet i detta?
– På vissa områden tror jag att den regionala industrin kan spela en stor roll. Exempelvis deltar näringslivet i många testbäddar just nu. Genom att vara en del av ett DIH-nätverk kan testbäddar användas av och nå fler potentiella användare än de gör idag. Näringslivet finansierar också några av de miljöer och kluster som är potentiella EDIH-kandidater i Sverige.

Pin It on Pinterest