Projektet startade i januari 2020 och kommer att pågå fram till sommaren 2020.

Följande steg kommer att utföras:

Kartläggning och förtydligande av affärsmodeller i offentliga data.
Genom en serie workshops med relevanta aktörer inom privat och offentlig sektor utvecklas förslag på nya affärsmodeller för offentlig data.
Utveckla logiken kopplad till de nuvarande förhållandena för organisationerna, men också projicera framtida förhållanden och föreslå hur lösningen på dessa ska hanteras i ett implementeringssteg.
Dokumentera resultaten i en rapport.
Förankra och sprida resultaten på relevanta arenor.

Pin It on Pinterest