Detta är Future Position X

 

 

 

 

”Vi stöder utveckling och tillväxt för att främja hälsa och välbefinnande
för invånarna i den smarta, hållbara och livskraftiga staden.”

 

Future Position X är en icke vinstdrivande nätverksorganisation som grundades  2006 när regionala aktörer samlades i ett initiativ för att regionen Gävleborg skulle ta positionen ”Sveriges ledande geospatiala informationskluster”.

Initiativet var på många sätt framgångsrikt. Idag är FPX ett oberoende, digitalt nav som driver en mängd projekt inom områden som datadriven innovation, digitaliserad stadsutveckling och hälsa och välbefinnande. Vi stöder Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi RUS och den regionala innovationsstrategin RIS. Future Position X är också ett Gold Label Cluster, ett Vinnväxt-initiativ, medlem i iHubs Sverige och vi är en av Sveriges Digitala Innovationshubbar, DIH.

Agenda 2030
Vi kopplar våra åtgärder till Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling. FPX fokuserar främst på mål nr 3: God hälsa och välbefinnande och mål nr 11: Hållbara städer och samhällen. Vi är en nyckelintressent i arbetet att stärka små och medelstora företag och samhälle för en hållbar tillväxt i både Gävleborgsregionen och utanför.

Vi hjälper företag och organisationer att:

  • Förstå sammanhanget de verkar inom
  • Utforska framtidens kundkrav
  • Sätta upp nya hållbara mål
  • Utveckla metoder för att nå dessa mål
  • Få det stöd och den vägledning de behöver i sin verksamhet

Vinnväxtinitiativet GEO LIFE REGION
Vårt tioåriga Vinnväxtinitiativ GeoLife Region främjar geohälsa, och skapar utveckling och tillväxt i både Gävleborgsregionen och utanför. Projektet är nu i sin tredje fas. Läs mer om Vinnväxt-initiativet här.

 

 

Future Position X

Vilka vi samarbetar med

FPX samarbetar med aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor, liksom med samhällets invånare. Vi kallar arbetssättet med dessa fyra grupper en kvadrupelhelix, där en samsyn mellan de olika aktörerna existerar som bidrar till användbar och samhällsnyttig innovation. Här finns företag, organisationer, politiker, forskare, innovatörer, entreprenörer, studenter, pensionärer, testpiloter – ja, helt enkelt alla som vill vara en del av framtidens smarta, hållbara och livskraftiga städer och samhällen.

Vi riktar oss bland annat till företag och organisationer som söker innovationsstöd eller nya modeller för att möta nya användare, kunder eller marknader. Vi hjälper organisationer att hitta vägen framåt. Vi organiserar möten mellan företag, organisationer, forskare och användare som stimulerar och främjar innovation och utveckling.

Forskare som söker samarbeten som berör området geografisk information kan använda vårt stora nationella och internationella nätverk för att utveckla sin forskning.

FPX:s styrelse

Ordförande/vice ordförande
Christian Sjöberg, chef Blockchain, Atea
Annika Strömberg, akademichef AHA, Högskolan i Gävle

Styrelsemedlemmar
Sofia Stjernlöf, marknadschef, Lantmäteriet
Mattias Durnik, näringslivsdirektör, Gävle Kommun
Petter Holmberg, VD, Geomatikk
Anders Olsson, IT- och utvecklingschef, Gävle Kommun
Lars Backhans, VD, Esri Sverige
Anu Lindahl, Managing Director, Sandvik utbildnings AB

 

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest