Future Position X

Vi bygger det smarta, digitala, hållbara och livskraftiga samhället

.

Sverige och världen står inför stora utmaningar kopplat till miljö, urbanisering och digitalisering. Vi påverkas genom förändrade levnadsvanor och ändrat beteende i det nya samhället som snabbt växer fram. Det gör att samhällets förmåga till utveckling, digital innovation och att kunna använda data effektivt blir kritisk. Vi behöver bygga smarta, hållbara och livskraftiga städer och samhällen för att ta oss an framtiden.

FPX är en oberoende nätverksorganisation som tillgängliggör teknik, kompetens och innovationsförmåga för att bidra till datadrivna samhällslösningar. Genom att initiera och driva projekt, skapa relationer och bygga samarbeten bidrar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. I sin roll som koordinatör kan FPX fånga upp samhällsbehov och koppla dessa till tekniska lösningar i olika innovationsprojekt och processer, som i sin tur kan leda till en stark innovationsmiljö och systemförändringar, samt främja den offentliga förmågan till innovationsledning. FPX bidrar också till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring digitala frågor, som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, till exempel i form av Innovationsarenan, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen.

 

 

 

Agenda 2030
Vi kopplar våra åtgärder till Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling. FPX fokuserar främst på mål nr 3: God hälsa och välbefinnande och mål nr 11: Hållbara städer och samhällen. Vi är en nyckelintressent i arbetet att stärka små och medelstora företag och samhälle för en hållbar tillväxt i både Gävleborgsregionen och utanför.

 

 

Future Position X

Vilka vi samverkar med

FPX samverkar med olika aktörer för att skapa innovation och nytta för samhället och individen, bland annat:

• Näringslivet, till exempel IT/techbolag, fastighetsbolag, mediaföretag m.fl.
• Offentlig sektor
• Lärosäten och forskning, till exempel HIG, Århus University, m.fl.
• Myndigheter, till exempel DIGG, Energimyndigheten, Vinnova och Formas.
• Föreningar
• Finansiärer
• Invånare

FPX:s styrelse

Styrelseordförande
Christian Sjöberg, chef Blockchain, Atea

Vice ordförande
Katrien Vanhaverbeke, Region Gävleborg

Styrelsemedlemmar
Camilla Niss, akademichef vid Högskolan i Gävle
Annika Strömberg, akademichef AHA, Högskolan i Gävle
Anders Olsson, IT- och utvecklingschef, Gävle Kommun
Niklas Oldéen, Monitor ERP System AB
Sofia Stjernlöf, marknadschef, Lantmäteriet
Mattias Durnik, näringslivsdirektör, Gävle Kommun
Lars Backhans, VD, Esri Sverige
Anu Lindahl, Managing Director, Sandvik utbildnings AB

 

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest