Välkommen på slutseminarium för Ett tak – fem möjligheter

Välkommen på slutseminarium för Ett tak – fem möjligheter

Nu är vi klara med vårt spännande projekt Ett tak – fem möjligheter: Marknadsdriven utveckling av ekosystemtjänster. Välkommen att ta del av resultaten från projektet i ett webinarium den 24 september kl 09.00-10.00 På webinariet kommer vi att presentera: de fem gröna...
Q&A med Agneta Persson om projektet Ett tak – fem möjligheter

Q&A med Agneta Persson om projektet Ett tak – fem möjligheter

Agneta, berätta om bakgrunden till projektet Ett tak – fem möjligheter? – Min tanke med projektet var att bidra till en marknadsdriven utveckling där fastighetsägarna själva driver gröna tak på sina fastigheter. Som det varit hittills har kommuner ställt krav på...
Gröna tak skapar miljonvärden i samhällsnytta

Gröna tak skapar miljonvärden i samhällsnytta

I projektet Ett tak – fem möjligheter använder man Mässing Properties planerade byggnad i centrala Uppsala som case. Genom att projektet har modellerat fram ett förslag för Mässing Properties baserat på de fem olika koncepten har man också kunnat räkna på värdet...
Gröna tak skapar miljonvärden i samhällsnytta

Varför ska en fastighetsägare anlägga ett grönt tak?

Det finns flera olika skäl för en fastighetsägare att arbeta med gröna tak. En viktig faktor är naturligtvis goodwill – att arbeta med miljö- och klimatförbättringsåtgärder ökar ett varumärkes anseende. Men det finns också ekonomiska och juridiska faktorer....
Ett grönt tak – många möjligheter

Ett grönt tak – många möjligheter

Det finns ett stort utbud av gröna tak. De har alla gemensamt att de är byggda på bjälklagskonstruktioner. Alla gröna tak har också vissa gemensamma funktioner, som att hantera avrinningsvatten. För att kunna bygga ett väl fungerande grönt tak krävs en noggrann...
Ekonomiska vinster från gröna tak

Ekonomiska vinster från gröna tak

Gröna tak genererar vinster baserat på vilka olika ekosystemtjänster som det gröna taket tillhandahåller. Ekologiska och kulturella tjänster som luftrening och rekreation kan öka attraktionsvärdet för potentiella husägare. Förutom ökad attraktivitet kan det också leda...

Pin It on Pinterest