Så säger aktörerna om Forsknings- och innovationspropositionen

Så säger aktörerna om Forsknings- och innovationspropositionen

  Strax före jul presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de närmaste fyra åren. Genom satsningarna som föreslås vill regeringen se till att Sverige kan möta samhällets utmaningar och...
Grattis, du hittade den hemliga julbrevslänken!

Grattis, du hittade den hemliga julbrevslänken!

Ange namn, epost och postadress och du är med i utlottningen om ett härligt julbokspaket med tre aktuella topplisteböcker! Vinnaren meddelas per mail och annonseras på FPX hemsida den 11 januari. Ange namn, epost och din adress här:...
5 godkända ansökningar om totalt 15 miljoner kronor under 2020

5 godkända ansökningar om totalt 15 miljoner kronor under 2020

Under året har FPX deltagit i sju externa ansökningar om finansiering. Av dessa sju har fem ansökningar bifallits och tilldelats sammanlagt drygt 15 630 000 kr.Följande projekt har startats under året kopplat till godkända ansökningar om finansiellt stöd:Ett tak...

Monica Lionaite, VD för Hack for Future Australia

Monika Lionaite är grundare och VD för Openhack och hon är den som initierade Hack4Future Australia. Monika deltog också i FPX: s hack Hack for Gälve tidigare i mars 2020, där hon forskade på hackathons. Idag studerar hon en magisterexamen i strategisk...

Team Anu IT service desk, Vinnare ab bästa pitchen

Hej Chinmay, grattis till vinsten! Kan du berätta om ditt förslag? – Vår idé koncentrerades kring användning av drönare i buskebränder, både för datainsamling i realtid och för att utföra kritiska uppgifter som att släcka fläckbränder, tillhandahålla...

Thiago Capuano, teamledare för vinnarlaget av den bästa Tech-lösningen

Hej Thiago, du var lagledare för team Intel Away. Ditt team sammanställdes online, hur fungerade det?- Ja, vårt team bestod ursprungligen av distributionen av arrangörerna med deltagare från hela världen. Jag är baserad i Brasilien. Vissa deltagare deltog inte, andra...

Pin It on Pinterest