BIG-projektet uppmärksammas av Garmin

BIG-projektet uppmärksammas av Garmin

FPX har delfinansierat forskningsstudien BIG tillsammans med Högskolan i Gävle och utvecklat den app som studien bygger på. Där används bland annat Garmin Smartwatch-teknik för att bidra till utvecklingen av hållbara och hälsosamma städer i framtiden. Nu skriver...
Webbinarium: Presentation av nya utlysningar

Webbinarium: Presentation av nya utlysningar

Har du tankar kring innovationer och utvecklingsprojekt, men vet inte hur de ska kunna genomföras eller finansieras? FPX ger dig inspiration till var du kan hitta finansiering och stöd, och vi kan diskutera möjligheter till samskapande. Välkommen att delta på vårt...
Frukostmöte 11 februari: Innovation i stadsutvecklingen

Frukostmöte 11 februari: Innovation i stadsutvecklingen

Anmäl dig här I samarbete med Nätverket för hållbart byggande och förvaltning anordnas ett frukostmöte kring Innovation i stadsutvecklingen.Umeå är i ständig förändring, påverkad av klimatförändringar, digitalisering och migration. Umeås innovationsplattform för...
ÖBO klar finalist till BA Tech Awards 2021

ÖBO klar finalist till BA Tech Awards 2021

FPX har under en längre tid haft en starkt samarbete med ÖrebroBostäder, och har inom ramarna för det samarbetet haft förmånen att delta i ÖBO:s arbete med att bygga den dataplattform som nu ligger till grund för bolagets digitala strategi. En viktig aspekt i detta är...
Nytt stort projekt för FPX

Nytt stort projekt för FPX

Forskningsprogrammet FAIRTRANS vision är att skapa en samhällsomställning som bidrar till att uppnå målen inom Parisavtalet, med hänsyn till vår planets begränsade resurser och till sociala målsättningar. Future Position X deltar i forskningsprogrammet, som med...

Pin It on Pinterest