Europas första klimatkontrakt signerade i Sverige

Europas första klimatkontrakt signerade i Sverige

Sverige tar täten i städernas klimatomställning Den 11 december 2020, var en stor dag för klimatomställningen i städer. De första klimatkontrakten i Europa har nu signerats av den politiska ledningen i nio svenska städer samt av generaldirektörerna från fyra...
Från vår miljö: AP2 Kunskapslyft – seminarieserie

Från vår miljö: AP2 Kunskapslyft – seminarieserie

  Du som är projektdeltagare i ett projekt finansierat av Medtech4Health erbjuds nu en unik möjlighet att ta del av en kostnadsfri seminarieserie inom deras satsning Kunskapslyftet. Seminarieserien består av korta, webbaserade utbildningar (1-3 timmars webbinarier)...
5 godkända ansökningar om totalt 15 miljoner kronor under 2020

5 godkända ansökningar om totalt 15 miljoner kronor under 2020

Under året har FPX deltagit i sju externa ansökningar om finansiering. Av dessa sju har fem ansökningar bifallits och tilldelats sammanlagt drygt 15 630 000 kr.Följande projekt har startats under året kopplat till godkända ansökningar om finansiellt stöd:Ett tak...
Värdet av öppna data – en rapport

Värdet av öppna data – en rapport

En samhällsekonomisk nyttoanalys av tillgängliggörande av särskilt värdefulla data Sverige har genom Lantmäteriets regeringsuppdrag tagit fram ett förslag på vilka datamängder som ur ett svenskt perspektiv är att betrakta som särskilt värdefulla.Totalt har 298...
Trädkartan växer fram

Trädkartan växer fram

En av de centrala delarna av BIG-projektet är Trädkartan. Den kommer att hjälpa projektet att identifiera fördelarna med träd, till exempel hur träd kan påverka individens hälsa eller öka attraktionskraften för ett visst område. Trädkartan kan också visa oss hur träd...
Innovationsarenan lanseras inom kort

Innovationsarenan lanseras inom kort

Innovationsarenan är FPX öppna dataplattform där medlemmar, colabs, forskare, företag och enskilda personer kan delta. Var och en bidrar med tillgängliga resurser, perspektiv och funktioner. På Innovationsarenan finns en inspirerande och produktiv samarbetsmiljö som...

Pin It on Pinterest