Frukostseminarium om IT-säkerhet 18 november

Frukostseminarium om IT-säkerhet 18 november

Välkommen till ett härligt frukostseminarium med fokus på  IT-säkerhet.  7.30 Lyxig frukost på DoSpace, drottninggatan 18 8.00 Agenda presenteras 8.10 Mattias Lögdberg presenterar Innovation Week 8.30 Dick Högström, Security architect från Telia berättar om...
Nytt projekt för att sprida innovation

Nytt projekt för att sprida innovation

Triple I är ett pilotprojekt initierat av Vinnova med syftet att att öka nyttan på nationell nivå av sådant som sker på regional nivå – och tvärtom. Tanken är att projektet samtidigt ska bidra till att öka svenskt deltagande i EU:s program för forskning och...
Stordalen checkar in på FPX:s gröna tak i Uppsala

Stordalen checkar in på FPX:s gröna tak i Uppsala

Det står nu klart att det blir Nordic Choice Hotels som ska driva det nya hotell som ska byggas mitt emellan Uppsala Konsert och Kongress och Centralstationen. FPX har tillsammans med fastighetsägaren Mässing Properties drivit projektet ”Ett tak – fem möjligheter”...
Bättre vård för reumatiker med egen loggning av hälsan

Bättre vård för reumatiker med egen loggning av hälsan

Reumatologiska sjukdomar är livslånga kroniska sjukdomar som påverkar rörelseorganen, en kategori av sjukdomar som beräknas kosta samhället över 100 miljarder kronor per år i Sverige. Men det finns flera förbättringar att göra, lösningar som också skulle kunna...
FPX ny medlem i Clusters of Sweden

FPX ny medlem i Clusters of Sweden

FPX ny medlem i Clusters of Sweden FPX är sedan sommaren medlem i Clusters of Sweden, en organisation som främjar svenska klusterorganisationers intressen, möjligheter och behov. Att vara ett kluster innebär att vara en viktig länk mellan akademi, forskning,...
Heldag om AI: Berättelsen så här långt

Heldag om AI: Berättelsen så här långt

Vad görs inom AI inom samhällsbyggnadssektorn? Vilka affärs- och samhällsnyttor bidrar AI-lösningar till? Vad funkar bra och var finns utmaningarna? Vad kan vi som organisationer och individer lära av varandras erfarenheter för att faktiskt komma igång med AI?...

Pin It on Pinterest