Värdet av öppna data – en rapport

Värdet av öppna data – en rapport

En samhällsekonomisk nyttoanalys av tillgängliggörande av särskilt värdefulla data Sverige har genom Lantmäteriets regeringsuppdrag tagit fram ett förslag på vilka datamängder som ur ett svenskt perspektiv är att betrakta som särskilt värdefulla.Totalt har 298...
Trädkartan växer fram

Trädkartan växer fram

En av de centrala delarna av BIG-projektet är Trädkartan. Den kommer att hjälpa projektet att identifiera fördelarna med träd, till exempel hur träd kan påverka individens hälsa eller öka attraktionskraften för ett visst område. Trädkartan kan också visa oss hur träd...
Innovationsarenan lanseras inom kort

Innovationsarenan lanseras inom kort

Innovationsarenan är FPX öppna dataplattform där medlemmar, colabs, forskare, företag och enskilda personer kan delta. Var och en bidrar med tillgängliga resurser, perspektiv och funktioner. På Innovationsarenan finns en inspirerande och produktiv samarbetsmiljö som...
Vincero testar nya hållbara koncept kring fastighetsutveckling

Vincero testar nya hållbara koncept kring fastighetsutveckling

Fastighetsutvecklaren Vincero satsar på utveckling av nya byggrätter och har förvärvat byggrätter för nära 3 000 bostäder i Sjödalen, Huddinge. Tack vare den stora, sammanhållna volymen ser man möjligheter att ta ett större grepp än att bara jobba med de enskilda...
Spännande och lärorikt om IT-säkerhet

Spännande och lärorikt om IT-säkerhet

Under onsdagskvällens IT-träff som skedde online på grund av rådande smittoläge hade vi förmånen att få lyssna till Björn Odelfalk från Atea. Han delade med sig av en oerhört intressant föreläsning som gav deltagarna en rejäl funderare på hur de hanterar sin...

Pin It on Pinterest