FPX Utlysningar: December

FPX Utlysningar: December

Denna presentation hölls den 7 december 2020 kl 10.00. Månadens utlysningar Har du tankar kring innovationer och utvecklingsprojekt, men vet inte hur de ska kunna genomföras eller finansieras? FPX ger dig inspiration till var du kan hitta finansiering och stöd, och vi...
FPX Talk: Digitala gröna tak

FPX Talk: Digitala gröna tak

Detta FPX Talk hölls den 2 december 2020 kl 11.00. Digitala gröna tak Hållbar infrastruktur som sänker drivkostnader och förbättrar energieffektivisering, dagvattenhantering och biologisk mångfald blir allt mer av en verklighet. Gröna tak kan ha just de funktionerna...
FPX Talk: DIP – Digitalisering i praktiken

FPX Talk: DIP – Digitalisering i praktiken

Denna presentation hölls den 25 november 2020 kl 10.00. Öka den digitala mognadsgraden hos företagen Digitalisering i Praktiken – DiP – är en EU-finansierad utvecklingsinsats framtagen i samarbete med IF Metall för att öka den digitala kompetensen hos företag i norra...

Pin It on Pinterest