The big project – ett STORT projekt från FPX och Högskolan i Gävle

The big project – ett STORT projekt från FPX och Högskolan i Gävle

Big-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där man tar hänsyn till tre olika aspekter: samhällstjänster och ekosystemtjänster men även till medborgarnas upplevda livskvalitet. Genom att samla in enorma mängder data om...
Nudging är det nya svarta

Nudging är det nya svarta

I stället för förbud och förmaningar, så påverkas vi att själva välja ”rätt” genom att puffas i en viss riktning. Därmed skapas ett önskat beteende utan att personen egentligen reflekterar över det. Beteendevetarna kallar det nudging, och det är här för att stanna....
Ett nytt projekt till FPX

Ett nytt projekt till FPX

Goda nyheter! Vi är stolta över att kunna berätta att vi har fått ett nytt projekt. ”Digitalisering i praktiken” är ett treårigt utbildningsprojekt finasierat av ESF-rådet. en av våra huvudpartners i projektet är IF Metall.    För mer information,...
Ny ombord, Mattias Durnik!

Ny ombord, Mattias Durnik!

Mattias Durnik, ny styrelseledamot på FPX. Vad gör du när du inte sitter i FPX styrelse?- Jag jobbar som Näringslivsdirektör i Gävle kommun. Jag började direkt efter sommaren förra året och min roll är en ny position i Gävle kommun. Vi har nyligen bildat en ny...

Pin It on Pinterest