Vi välkomnar studenterna till projektet

Vi välkomnar studenterna till projektet

I november kommer fyra studenter från Masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle att delta i BIG-projektet, som en del av sin projektkurs och sitt kommande avhandlingsarbete. Studenterna kommer att vara involverade i GIS-analys och...
The big project – ett STORT projekt från FPX och Högskolan i Gävle

The big project – ett STORT projekt från FPX och Högskolan i Gävle

Big-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där man tar hänsyn till tre olika aspekter: samhällstjänster och ekosystemtjänster men även till medborgarnas upplevda livskvalitet. Genom att samla in enorma mängder data om...
Invånarnas upplevelser integreras i stadsplaneringen

Invånarnas upplevelser integreras i stadsplaneringen

Schematisk bild av återkopplingsslingor som integrerar invånarnas upplevelser i planering och design. 1. Konventionell metod för envägsplanering och dess effekt på medborgarnas välbefinnande. Genom frivilliga geografiska informationsverktyg (VGI) samlas...

Pin It on Pinterest