FPX-projekt delar insikter med European Cluster Alliance

FPX-projekt delar insikter med European Cluster Alliance

På fredag ​​kommer Future Position X att dela med sig av insikter och lärdomar från det strategiska innovationsprojektet Affärsmodeller för Offentlig sektor kopplade till IoT- och IoT-data till medlemmarna i European Cluster Alliance. European Clusters Alliance har...
Slutseminarium

Slutseminarium

Missade du att delta på vårt slutseminarium? Misströsta inte – du kan se det i efterhand!...
Dags för slutseminarium

Dags för slutseminarium

Affärsmodeller för IoT Kom och lyssna på tips och slutsatser från projektet som genomfördes under våren. Seminariedeltagarna kommer att få höra om  spännande insikter och forskning om affärsmodeller kopplade till IoT och dess data. Vi kommer bland annat att presentera...
Planerad workshop i Linköping och avslutningsseminarium

Planerad workshop i Linköping och avslutningsseminarium

I slutet av maj genomfördes en workshop tillsammans med Linköpings kommuns projekt om äldreboende och e-hälsa. Projektet tittar på hur äldre kan stanna längre i hemmet med hjälp av olika e-hälsolösningar. Denna workshop var ett slutet evenemang. Vi kommer dock att...
Workshops våren 2020

Workshops våren 2020

Det strategiska innovationsprojektet Affärsmodeller för IoT-data i den offentliga sektorn sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sweden. Projektet koordineras av Future Position X i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden och Sensative....
Intressentmöte i februari

Intressentmöte i februari

Den 13 februari hölls ett intressentmöte i Stockholm öppet för alla som ville delta. Programmet startade med en kort presentation av projektets syfte och mål och följdes av praktisk information kring i vilka former man kan delta i projektet. Deltagarna var också...

Pin It on Pinterest