FPX blogg

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den själv
FPX Utlysningar: December

FPX Utlysningar: December

Har du tankar kring innovationer och utvecklingsprojekt, men vet inte hur de ska kunna genomföras eller finansieras? FPX ger dig inspiration till var du kan hitta finansiering och stöd, och vi kan diskutera möjligheter till samskapande.

Effektiv datahantering

Effektiv datahantering

Effektiv datahantering är potentiellt projekt där FPX tillsammans med samarbetspartners vill lyfta och arbeta med frågan om effektiv, hållbar och ur ett resursperspektiv ansvarsfull datahantering. I dagsläget har projektet inte formaliserats. Det faktiska upplägget...

FPX Talk: Digitala gröna tak

FPX Talk: Digitala gröna tak

Olivier Rostang skriver sin Masteruppsats om Digitala Gröna Tak på SLU. Hör honom berätta om hur man hittar de optimala platserna för att anlägga gröna tak genom att använda GIS, med exempel från Uppsala.

FPX Talk: DIP – Digitalisering i praktiken

FPX Talk: DIP – Digitalisering i praktiken

Digitalisering i Praktiken – DiP – är en EU-finansierad utvecklingsinsats framtagen i samarbete med IF Metall för att öka den digitala kompetensen hos företag i norra Mellansverige. Utbildningen är kostnadsfri för stödberättigade företag. Utbildningen är konkret och anpassad efter företagets och medarbetarens behov, där deltagarna bland annat utbildas i att hantera digitala verktyg. Genom utbildningen får medarbetarna en ökad förståelse för digitaliseringens alla möjligheter, som i sin tur kommer företaget till godo. Nedan återfinns presentationen från webinariet.

Unikt projekt i gemensamt multifunktionshus

Unikt projekt i gemensamt multifunktionshus

Om några år kommer förskolebarn, elever, äldre på omsorgsboendet och andra att kunna umgås och äta lunch tillsammans i Gävle. I nya stadsdelen Södra Hemlingby bygger Gävle kommun ett multifunktionshus för ökad gemenskap, lägre resursförbrukning och minskade kostnader.

Nudging är det nya svarta

Nudging är det nya svarta

I stället för förbud och förmaningar, så påverkas vi att själva välja ”rätt” genom att puffas i en viss riktning. Därmed skapas ett önskat beteende utan att personen egentligen reflekterar över det. Beteendevetarna kallar det nudging, och det är här för att stanna.

Japan: ledande inom AI och 5G

Japan: ledande inom AI och 5G

Rapport från Japan: Ledande inom AI och 5G FPX reste till Tokyo för att ta reda på hur långt landet har kommit i sin 5G-implementering, och varför Japan är världens ledande robotutvecklare. Medan västvärlden ibland tenderar att se robotar och...

Pin It on Pinterest