Minde än 1% av all data som produceras av IoT-enheter används idag. Henrik Dahl, VD på FPX listar var vi måste bli bättre på i Sverige.

Trots att det är uppenbart hur mycket utvecklingen påverkar oss idag och vilka värden som ligger i data behöver vi göra mer. Som ett exempel så används minde än 1% av all data som produceras av IoT enheter. OECD rankar Sverige bland de sämsta i klassen på öppna data medan avancerade dataanvändare ger myndigheterna 0 poäng på frågan om i hur stor grad myndigheterna möter de externa användarnas behov.

 Förutom att det är viktigt att arbetet som DiGG tillsammans med andra myndigheter redan påbörjat för att underlätta tillgängliggörandet och konsumtionen för öppna data tycker vi att vi alla kan fundera på hur vi kan förbättra en hel del saker:

  • Hur vi arbetar mer praktiskt med alla berörda komponenter. Det praktiska arbetet i datadrivna organisationer handlar till stor del om att samla in, strukturera och kvalitetssäkra data. För detta krävs processer, verktyg och tjänster men även principer för hur data kan utbytas och delas. Datadrivna organisationer behöver med andra ord tillgång även till mjuk infrastruktur.
  • Hur etablerar vi adekvata yttre ramar, exempelvis tillgång till stabila (förutsägbara), hållbara och teknikneutrala regulatoriska ramverk, som möjliggör att data kan nyttjas på ett effektivt sätt, i rätt tid. Öppna standarder, mål och incitament kan driva på utvecklingen.
  • Hur arbetar vi med de organisatoriska förutsättningar som förståelse för vilken data den egna organisationen förfogar över samt kunskaper och visioner kring hur denna data kan användas för att vidareutveckla respektive ta fram helt nya produkter och tjänster eller ändra affärs – modeller.
  • Hur kompetens och ledarskap, både hos ledning och i resten av organisationen.

Vi håller med om att ”data is the new gold”. Nu behöver vi alla börja jobba med data som en strategisk resurs för att låsa upp datas potential till att bidra till ett smartare, hållbarare och livskraftigare samhälle som skapar ett bättre liv för alla.

Pin It on Pinterest