På bloggen: Fyra framgångsfaktorer för klimatarbete i kommuner

På bloggen: Fyra framgångsfaktorer för klimatarbete i kommuner

2020-12-28 10:01:00 På uppdrag av Viable Cities har vår medlem Klimatkommunerna gjort en översikt över hur ett antal kommuner strukturerar sitt klimatarbete. De ser att allt fler under de senaste åren har antagit långsiktiga mål eller färdplaner för sitt klimatarbete,...

Pin It on Pinterest