Effektiv datahantering

Effektiv datahantering

Effektiv datahantering är potentiellt projekt där FPX tillsammans med samarbetspartners vill lyfta och arbeta med frågan om effektiv, hållbar och ur ett resursperspektiv ansvarsfull datahantering. I dagsläget har projektet inte formaliserats. Det faktiska upplägget...
Var ska vi ställa vår foodtruck? AI ger oss svaret

Var ska vi ställa vår foodtruck? AI ger oss svaret

FPX har tillsammans med Gävle Citysamverkan under en tid drivit ett projekt där vi på olika sätt kombinerar och modellerar data för att bättre förstå vilka faktorer som påverkar liv och rörelse i Gävles stadskärna. Ambitionen har från första stund varit att hitta ett...
FPX Talk: Mysterierna kring medvetenheten

FPX Talk: Mysterierna kring medvetenheten

Denna presentation hölls den 13 maj 2020 kl 10.00. Ett kort seminarium om mysterierna kring medvetenhet och några teorier om hur det fungerar. 1. Det ”lätta” medvetandeproblemet2. Det hårda medvetandeproblemet3. Är vi riktiga och spelar det någon roll?...
FPX Talk: Ett kort seminarium om skapande av vanor

FPX Talk: Ett kort seminarium om skapande av vanor

Denna presentation hölls den 6 maj 2020 kl 10.00. Ett kort seminarium om skapande av vanor, hur att bygga engagerande (och ibland beroendeframkallande) produkter och hur maskininlärningsmodellerlär sig genom att agera. 1. Hur hjärnan längtar efter och hanterar...

Pin It on Pinterest