Ökad digital kunskap hos landets kommunala politiker, ledare och tjänstemän

Effekter av en digitaliserad fastighetsbildning

Det här framgår i den slutrapport som Lantmäteriet nu lämnar in till regeringen. Uppdraget att titta på vilka effekter en digitalisering av fastighetsbildningsverksamheten kan få, och vilka olika lösningar som finns, har genomförts med inspel från bland annat landets...
Ökad digital kunskap hos landets kommunala politiker, ledare och tjänstemän

Samfällighetsföreningsregistret firar ett år i Kiruna

I samband med Lantmäteriets förstärkning i Kiruna har omkring 50 nya medarbetare rekryterats till kontoret som därmed fördubblades i storlek. – Vi märks allt mer i stan. Nu är vi en av de större arbetsgivarna, säger Catarina Albertsson som är chef för funktionen...
Ökad digital kunskap hos landets kommunala politiker, ledare och tjänstemän

Historiskt beslut i omarronderingen Stora Tuna

Nu har Lantmäteriet tagit beslut om det kanske största ärendet i Lantmäteriets historia. Det omfattar större delen av Borlänge kommun, ca 23 000 ha och runt 1500 sakägare. – Omarronderingen, då mindre skiften slås samman till större ägor, gynnar de flesta...

Pin It on Pinterest