Förtroendemodell skapar tydlighet och tillit i myndigheters automatisering med ny teknik

Ny EU-portal med Lantmäteriets information på plats

Den nya EU-portalen youreurope.eu ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa. Underlätta för privatpersoner och företagare Portalen,...
Förtroendemodell skapar tydlighet och tillit i myndigheters automatisering med ny teknik

Effekter av en digitaliserad fastighetsbildning

Det här framgår i den slutrapport som Lantmäteriet nu lämnar in till regeringen. Uppdraget att titta på vilka effekter en digitalisering av fastighetsbildningsverksamheten kan få, och vilka olika lösningar som finns, har genomförts med inspel från bland annat landets...
Förtroendemodell skapar tydlighet och tillit i myndigheters automatisering med ny teknik

Samfällighetsföreningsregistret firar ett år i Kiruna

I samband med Lantmäteriets förstärkning i Kiruna har omkring 50 nya medarbetare rekryterats till kontoret som därmed fördubblades i storlek. – Vi märks allt mer i stan. Nu är vi en av de större arbetsgivarna, säger Catarina Albertsson som är chef för funktionen...

Pin It on Pinterest