Lantmäteriets arbete i Rwanda uppmärksammas

Lantmäteriets arbete i Rwanda uppmärksammas

I en artikel på sajten Blankspot beskrivs Lantmäteriets arbete i Rwanda som bland annat består i att bygga kunskap och kapacitet hos den rwandiska lantmäterimyndigheten (RLMUA) men även på lokal nivå. Ett exempel på ett sådant arbete bedrivs tillsammans med den...
Lantmäteriets arbete i Rwanda uppmärksammas

Digitalt koncept för Tjänsteexportens ITP-program – som ger mersmak

Det säger Lennart Wastesson som är projektledare för ITP-programmet (International Training Programme) inom Tjänsteexporten på Lantmäteriet. Vi är inne på det fjärde året av fem för de fem afrikanska länderna; Rwanda, Zambia, Kenya, Tanzania och Uganda. Temat för...
Lantmäteriets arbete i Rwanda uppmärksammas

Så bidrar Lantmäteriet till att uppfylla målen i Agenda 2030

2015 lanserade FN de globala målen, Agenda 2030, som består av 17 mål och 169 delmål. Lantmäteriet och vår verksamhet bidrar på många sätt och vi har analyserat till vilka delmål vår verksamhet har störst påverkan och kan bidra till att nå målen. Vi ser att...
Lantmäteriets arbete i Rwanda uppmärksammas

Lantmäteriet föreslås bli beredskapsmyndighet | Lantmäteriet

Det är den särskilda utredaren Barbro Holmberg som har haft i uppdrag att analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. Barbro Holmberg har förutom en bakgrund som minister även varit...

Pin It on Pinterest