Människan och samhället i en digital tid – Carl Heath

Människan och samhället i en digital tid – Carl Heath

2021-05-11 07:59:13 Människan och samhället i en digital tid – Carl Heath – Propell Translated by Google Translate Du har väl inte missat att vi sänder live från Hudiksvall den 2 juni under Innovation Week X? Som en del av programmet får du bland annat...
Så styr trender och strategier den digitala utvecklingen

Så styr trender och strategier den digitala utvecklingen

2021-05-06 06:46:54 Digitaliseringen innebär både möjligheter och stora utmaningar för industrin och dess konkurrenskraft. Vad styr den digitala omställningen i ett större perspektiv? Och hur ska företagen stärkas för att möta den snabba utvecklingen? Torbjörn...
Vidgade vyer när Trainparts ställer om

Vidgade vyer när Trainparts ställer om

2021-04-19 14:44:24 Den världsomvälvande pandemin Covid -19 har inneburit omställning och förändringar för de allra flesta företag och samhällen. För att hjälpa små företag att hitta nya vägar i en tuff tid driver RISE projektet Ställom GO! ett samarbete mellan Region...
Därför satsar Färilaföretaget på ledarutveckling

Därför satsar Färilaföretaget på ledarutveckling

2021-04-14 15:58:57 Mitt X i Färila har valt att satsa på ledarutveckling för att öka engagemanget hos sina medarbetare och för att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Något som även bidrar till en socialt hållbar utveckling som är en viktig del i projektet Ställom...
Bokföring för ett hållbart företagande

Bokföring för ett hållbart företagande

2021-03-26 11:08:10 Vad innebär en hållbar företagsutveckling? Vilka nya verktyg behövs som bidrar till en cirkulär ekonomi? Det är frågor vi jobbar med i satsningen Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller som kan erbjuda företag stöd för att ta de...

Pin It on Pinterest