Future Position X, BIM Alliance och Geoforum Sverige ska i samverkan etablera och utveckla en behovsdriven AI-arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det står klart efter att Smart Built Environments stora strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet fått finansiering för sin genomförandefas. Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som FPX:s medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och maskininlärning. Med AI-arenan vill föreningarna höja kunskapen, skapa och stärka samarbeten och inspirera till tillämpning.

– Nu startar vi och detta ska bli så spännande. FPX kommer att kunna bidra med kunskap, exempel och förslag på hur man kan använda sig av AI och när man också inte kan eller ska använda sig av just AI, utan av mer allmän digitalisering. AI-arenan är något FPX ser fram till att få bygga med Geoforum Sverige och BIM Alliance för att skapa värde för samhällsbyggandet, och nya affärsmöjligheter för företag och organisationer. Vi som driver AI-arenan ser redan nu flera olika spännande företag och kompetenser som vi vill samverka med i detta arbete. FPX arbetar med Smarta, Hållbara, Livskraftiga städer och samhällen genom digitalisering, vad kan då vara mer rätt än att delta och ansvara för att bygga en AI-arena i samverkan, säger Henrik Dahl, vd FPX.

Läs mer om AI-arenan

Pin It on Pinterest