Under året har FPX deltagit i sju externa ansökningar om finansiering. Av dessa sju har fem ansökningar bifallits och tilldelats sammanlagt drygt 15 630 000 kr.
Följande projekt har startats under året kopplat till godkända ansökningar om finansiellt stöd:

Ett tak – fem möjligheter

Affärsmodeller för data i offentlig sektor

Accelerera – kapacitet för transformativ innovation

Södra Hemlingby I

Digitalisering i Praktiken – Europeiska socialfonden

 

 

Pin It on Pinterest