Stordalen checkar in på FPX:s gröna tak i Uppsala

FPX har tillsammans med fastighetsägaren Mässing Properties drivit ett Gröna tak-projekt centrerat kring just taket på den kommande hotellfastigheten.

Nytt projekt för att sprida innovation

Triple I är ett pilotprojekt med syftet att att öka nyttan på nationell nivå av sådant som sker på regional nivå – och tvärtom.

Bättre vård för reumatiker med egen loggning av hälsan

Projektet ”Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata” där FPX deltar har fått ett bidrag på 750 000 kr av Vinnova för att börja bygga en ny infrastruktur för hälsodata kring reumatologiska sjukdomar. Andra deltagande parter är Platform24 och Region Gävleborg mfl.

FPX ny medlem i Clusters of Sweden

FPX är sedan sommaren medlem i Clusters of Sweden, en organisation som främjar svenska innovationsnätverk och klusterorganisationers intressen, möjligheter och behov.

Heldag om AI: Berättelsen så här långt

Nu har Kraftsamling AI varit igång ett tag och vi vill dela med oss av lärdomar till sektorn – välkomna till en heldag om AI! Tid: ons, 31 augusti 2022 kl 09:30 – 15:00

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

DIP

Utbildningsprojektet DIP – Digitalisering i praktiken – vänder sig till befintlig personal på små och mellanstora företag som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats. Genom lokal förankring identifieras de individuella behoven inom industrin när det gäller digitalisering och därigenom uppnås goda resultat.

Besök projektsidan för att läsa mer

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest