FPX-projekt delar insikter med European Cluster Alliance

Future Position X har bjudits in att dela med sig av insikter och lärdomar från det strategiska innovationsprojektet Datamodeller för Offentlig sektor kopplade till IoT- och IoT-data till medlemmarna i European Cluster Alliance.

Pressmeddelande: FPX ett steg närmare att bli Europeisk Digital Innovationshub

FPX har gått vidare i det första steget mot att bli en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH). Organisationen deltar i två av totalt 16 svenska ansökningar, och bägge initiativen har nu fått grönt ljus av Vinnova att gå vidare till EU:s granskning.

Var ska vi ställa vår foodtruck? AI ger oss svaret

Om hur FPX och Gävle Citysamverkan använder data science för att hitta affärsnytta i lättillgängligt, relevant samhällsdata.

Pressmeddelande: FPX kan ta plats i två Europeiska Digitala Innovationshubbar

FPX har gått vidare i det första steget mot att bli en Europeisk Digital Innovationshub (EDIH). Organisationen deltar i två av totalt 16 svenska ansökningar, och bägge initiativen har nu fått grönt ljus av Vinnova att gå vidare till EU:s granskning.

The big project – ett STORT projekt från FPX och Högskolan i Gävle

Läs om vårt nya stora projekt BIG som vi driver tillsammans med Högskolan i Gävle.

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

Läs mer om några av våra aktuella projekt:

Gröna tak för hållbara städer

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågan kring etablering av gröna tak i stadsmiljö. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Gröna tak kan bidra till samhället på många olika sätt, bland annat genom ökad  biologisk mångfald, effektiv grundvattenhantering, högre motståndskraft mot klimatförändringar och även i form av sociala värden för människorna i staden.

Besök projektsidan för att läsa mer

GeoLife Region

GeoLife Region är vårt Vinnväxt-program. GeoLife Region lanserades 2013 i syfte att göra Gävleborgsregionen till Europas främsta GIS-centrum och bli en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi som främjar hälsa och välbefinnande. FPX är initiativkoordinator med en processledare för initiativet och en processansvarig för var och en av de fyra plattformarna som projektet utgörs av.

Läs mer om GeoLife Region här

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

Gold Label-certifierade

FPX är stolta över att som det enda svenska klustret hittills har klarat att förnya sin Gold Label-certifiering.

Henrik Dahl, VD på Future Position X:

’’Det är avgörande att klusterorganisationer som vi ständigt arbetar med strategiskt lärande och förbättring i varje avseende. På så sätt är organisationen alltid relevant när tekniken ständig utvecklas. Vi menar att Gold Label Certification är ett bra verktyg för att säkerställa att vi som kluster har en konstant hög kvalitet i det vi gör och att vi bibehåller vår konkurrenskraft.”

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest