FPX testar ChatGPT

Vi har testat Chat GPT och ställt den några frågor – på svenska och engelska – om några av de ämnen som ligger oss nära hjärtat.

Framtidens mobilitet: Så tankar vi bilar och lastbilar i framtiden

– Vi ser inte el som den enda lösningen framåt, utan vi kommer att behöva arbeta med flera olika drivmedel beroende på vilken typ av transporter det gäller, säger Sofie Pandis Iverot, senior konsult på Anthesis som gjort undersökningen.

Rekordhög budget för nya utlysningar inom EU:s innovationsfond

Nyligen öppnade EU:s Innovationsfond upp fyra nya utlysningar med den största budgeten någonsin, hela 3 miljarder euro. Dessa medel kan sökas av svenska företag med innovativa lösningar för minskade växthusgasutsläpp.

MyGävle – vår egenutvecklade app för medborgarforskning

MyGävle är en forskningsapp från FPX och Högskolan i Gävle. Den är en viktig del i forskningsprojektet BIG som undersöker individuell, social och ekologisk hälsa. Med appen kan användare registrera bra och dåliga upplevelser i Gävle och forskarna kan se hur platser i Gävle relaterar till deltagarnas hälsa och välbefinnande.

Klimatbonusen försvinner – och det blir fokus på laddmöjligheter!

I veckan gick den nya regeringen ut med att avskaffa klimatbonusen för att köpa en klimatbonusbil från och med den 8 november. Hur påverkar det elbilsutvecklingen i Sverige?

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

DIP

Utbildningsprojektet DIP – Digitalisering i praktiken – vänder sig till befintlig personal på små och mellanstora företag som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats. Genom lokal förankring identifieras de individuella behoven inom industrin när det gäller digitalisering och därigenom uppnås goda resultat.

Besök projektsidan för att läsa mer

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest