FPX söker utbildningsplattform samt utbildare för projekt Digitalisering i Praktiken

FPX driver ett nytt projekt inom kompetensförsörjning finansierat av ESF riktat mot små och medelstora företag i Norra Mellansverige tillsammans med bland annat IF-metall. Projektet som går under namnet DIP - Digitalisering i praktiken - syftar till att bidra till...

God jul från FPX

Förutom en massa läsvärda nyheter om vårt år innehåller vårt julbrev också en överraskning bakom en av länkarna. Hittar du den dolda julbrevslänken så kan du bli den lycklige vinnaren av ett härligt bokpaket! Lycka till, och på återseende 2021 som vi hoppas ska bli...

Europas första klimatkontrakt signerade i Sverige

Sverige tar täten i städernas klimatomställning Den 11 december 2020, var en stor dag för klimatomställningen i städer. De första klimatkontrakten i Europa har nu signerats av den politiska ledningen i nio svenska städer samt av generaldirektörerna från fyra...

Från vår miljö: AP2 Kunskapslyft – seminarieserie

  Du som är projektdeltagare i ett projekt finansierat av Medtech4Health erbjuds nu en unik möjlighet att ta del av en kostnadsfri seminarieserie inom deras satsning Kunskapslyftet. Seminarieserien består av korta, webbaserade utbildningar (1-3 timmars webbinarier)...

5 godkända ansökningar om totalt 15 miljoner kronor under 2020

FPX har utvecklat en app för panthämning och lämning. Syftet med projektet är att genomföra ett konkret projekt på FPX dataplattform Innovationsarenan, som dels kunde visa på samhällsnytta och dels gå att bygga rakt uppe på dataplattformen utan några ingrepp.

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

Läs mer om några av våra aktuella projekt:

Gröna tak för hållbara städer

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågan kring etablering av gröna tak i stadsmiljö. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Gröna tak kan bidra till samhället på många olika sätt, bland annat genom ökad  biologisk mångfald, effektiv grundvattenhantering, högre motståndskraft mot klimatförändringar och även i form av sociala värden för människorna i staden.

Besök projektsidan för att läsa mer

GeoLife Region

GeoLife Region är vårt Vinnväxt-program. GeoLife Region lanserades 2013 i syfte att göra Gävleborgsregionen till Europas främsta GIS-centrum och bli en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi som främjar hälsa och välbefinnande. FPX är initiativkoordinator med en processledare för initiativet och en processansvarig för var och en av de fyra plattformarna som projektet utgörs av.

Läs mer om GeoLife Region här

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

Gold Label-certifierade

FPX är stolta över att som det enda svenska klustret hittills har klarat att förnya sin Gold Label-certifiering.

Henrik Dahl, VD på Future Position X:

’’Det är avgörande att klusterorganisationer som vi ständigt arbetar med strategiskt lärande och förbättring i varje avseende. På så sätt är organisationen alltid relevant när tekniken ständig utvecklas. Vi menar att Gold Label Certification är ett bra verktyg för att säkerställa att vi som kluster har en konstant hög kvalitet i det vi gör och att vi bibehåller vår konkurrenskraft.”

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest