Spännande och lärorikt om IT-säkerhet

Under onsdagskvällens IT-träff som skedde online på grund av rådande smittoläge hade vi förmånen att få lyssna till Björn Odelfalk från Atea. Han delade med sig av en oerhört intressant föreläsning som gav deltagarna en rejäl funderare på hur de hanterar sin IT-säkerhet. 

Garmin fitness hjälper oss att förstå hälsa och välbefinnande i städer

BIG-projektet har inlett ett samarbete med Fitnessarmbandstillverkaren Garmin. För att samla in hälsodata kommer man att använda aktivitetsarmband från Garmin som mäter hjärtfrekvens och blodets syremättnadsnivå under natten.

Ny GIS-app för panthämtning

FPX har utvecklat en app för panthämning och lämning. Syftet med projektet är att genomföra ett konkret projekt på FPX dataplattform Innovationsarenan, som dels kunde visa på samhällsnytta och dels gå att bygga rakt uppe på dataplattformen utan några ingrepp.

Pressmeddelande: 5 miljoner kr till hållbar klimatomställning i kommuner

I hård konkurrens med övriga ansökande vann FPX i samarbete ett nystartat konsortium Vinnovas utlysning om kommunalt innovationsledningsstöd. Projektet med namnet ”Accelerera – kapacitet för transformativ innovation” beviljas summan 5 153 226 kr under projektperioden 2020-2022.

FPX-projekt delar insikter med European Cluster Alliance

Future Position X har bjudits in att dela med sig av insikter och lärdomar från det strategiska innovationsprojektet Affärsmodeller för Offentlig sektor kopplade till IoT- och IoT-data till medlemmarna i European Cluster Alliance.

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

Läs mer om några av våra aktuella projekt:

Gröna tak för hållbara städer

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågan kring etablering av gröna tak i stadsmiljö. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Gröna tak kan bidra till samhället på många olika sätt, bland annat genom ökad  biologisk mångfald, effektiv grundvattenhantering, högre motståndskraft mot klimatförändringar och även i form av sociala värden för människorna i staden.

Besök projektsidan för att läsa mer

GeoLife Region

GeoLife Region är vårt Vinnväxt-program. GeoLife Region lanserades 2013 i syfte att göra Gävleborgsregionen till Europas främsta GIS-centrum och bli en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi som främjar hälsa och välbefinnande. FPX är initiativkoordinator med en processledare för initiativet och en processansvarig för var och en av de fyra plattformarna som projektet utgörs av.

Läs mer om GeoLife Region här

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

Gold Label-certifierade

FPX är stolta över att som det enda svenska klustret hittills har klarat att förnya sin Gold Label-certifiering.

Henrik Dahl, VD på Future Position X:

’’Det är avgörande att klusterorganisationer som vi ständigt arbetar med strategiskt lärande och förbättring i varje avseende. På så sätt är organisationen alltid relevant när tekniken ständig utvecklas. Vi menar att Gold Label Certification är ett bra verktyg för att säkerställa att vi som kluster har en konstant hög kvalitet i det vi gör och att vi bibehåller vår konkurrenskraft.”

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest