Ewa och Kristina på Crearum: En god idé är en idé som svarar mot ett behov

Crearum är en av projektparterna i projektet Accelerera som projektleds av FPX. Ewa Swensson och Kristina Svenningsson berättar om vad de sysslar med och hur de kommer att kunna bidra i projektet för att hjälpa kommuner att accelerera sin innovationsförmåga.

Ny överraskande rapport: Städerna i Danmark både tätare och grönare

Forskare från Högskolan i Gävle visar att städerna i Danmark blivit både tätare och grönare de senaste 20 åren. Förtätning och mer grönska i städer har tidigare ofta setts som motsatsförhållanden, så resultaten från den stora undersökningen de genomfört i Danmark...

Så säger aktörerna om Forsknings- och innovationspropositionen

  Strax före jul presenterade regeringen forsknings- och innovationspropositionen som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de närmaste fyra åren. Genom satsningarna som föreslås vill regeringen se till att Sverige kan möta samhällets utmaningar och...

FPX lanserar Innovationsarenan

I dagarna har FPX lanserat sin nya dataplattform Innovationsarenan. Magnus Engström är CFO på FPX och har arbetat med projektet det senaste året.– Det känns alltid roligt att få visa upp en ny produkt, men det som gör att jag tycker att just detta projekt känns extra...

”Sverige skulle kunna bli ledande på kunskap om digitalisering och urban grön planering”

  Olivier Rostang skriver sin Masteruppsats om Digitala Gröna Tak på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Under ett FPX-talk tidigare under hösten berättade han om hur man hittar de optimala platserna för att anlägga ekosystemtjänster i form av gröna tak genom att...

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

Läs mer om några av våra aktuella projekt:

Gröna tak för hållbara städer

Det strategiska innovationsprojektet ”Ett tak – fem möjligheter” utforskar frågan kring etablering av gröna tak i stadsmiljö. Projektet samordnas av FPX och drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Gröna tak kan bidra till samhället på många olika sätt, bland annat genom ökad  biologisk mångfald, effektiv grundvattenhantering, högre motståndskraft mot klimatförändringar och även i form av sociala värden för människorna i staden.

Besök projektsidan för att läsa mer

GeoLife Region

GeoLife Region är vårt Vinnväxt-program. GeoLife Region lanserades 2013 i syfte att göra Gävleborgsregionen till Europas främsta GIS-centrum och bli en internationellt erkänd region för implementering av geoteknologi som främjar hälsa och välbefinnande. FPX är initiativkoordinator med en processledare för initiativet och en processansvarig för var och en av de fyra plattformarna som projektet utgörs av.

Läs mer om GeoLife Region här

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

Gold Label-certifierade

FPX är Gold Label-certifierade i sin egenskap av klusterorganisation.

Henrik Dahl, VD på Future Position X:

’’Det är avgörande att klusterorganisationer som vi ständigt arbetar med strategiskt lärande och förbättring i varje avseende. På så sätt är organisationen alltid relevant när tekniken ständig utvecklas. Vi menar att Gold Label Certification är ett bra verktyg för att säkerställa att vi som kluster har en konstant hög kvalitet i det vi gör och att vi bibehåller vår konkurrenskraft.”

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest