Heldag om AI: Berättelsen så här långt

Nu har Kraftsamling AI varit igång ett tag och vi vill dela med oss av lärdomar till sektorn – välkomna till en heldag om AI! Tid: ons, 31 augusti 2022 kl 09:30 – 15:00

FPX i Almedalen

Future Position X är i Almedalen och bjuder på goda samtal och strategiskt viktiga möten inom smarta, hållbara och livskraftiga städer.

FPX Talk: Digitalisering skapar hållbarhet genom processoptimering

Magnus Viström, Innovation manager på SCA, berättade om hur digitalisering skapar utvecklingsmöjligheter kopplat till hållbarhet.

”En av fyra stora vinnare”

Efter lång väntan kom så beskedet från EU idag: FPX och Health Data Sweden har valts ut att bli en av fyra EDIH i Sverige!

Välkommen (tillbaka) till FPX styrelse Camilla Niss

Camilla Niss på HIG är ny styrelsemedlem i FPX. Vi hälsar henne varmt välkommen och låter henne presentera sig själv kort här: – Jag är akademichef för Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle, HIG. Akademin har ca 200 medarbetare som utbildar,...

Detta är Future Position X

Future Position X är ett oberoende svenskt innovationscenter som verkar för tillväxt genom bättre hälsa och välbefinnande i den smarta, hållbara och livskraftiga staden. FPX bidrar med både teknik och kompetens för att utveckla datadrivna samhällslösningar.

Genom att initiera projekt, skapa relationer och bygga samarbeten medverkar FPX till samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. FPX bidrar till kunskapsutveckling av ny teknik genom att skapa mötesplatser och nätverk kring datadriven innovation som till exempel GIS, AI, Internet of Things och blockkedjeteknik. FPX tillhandahåller även tekniska lösningar, bland annat Innovationsplattformen, en dataplattform som kan användas för att digitalt modellera samhällen. Vi är en viktig aktör i arbetet att stärka både samhället och företagen till en mer hållbar tillväxt.

 

Aktuella FPX-projekt

BIG-projektet

BIG-projektet löper över tre år och syftar till att utveckla ett verktyg för stadsplanering där både samhällstjänster, ekosystemtjänster och även medborgarnas livskvalitet tas i beaktande. Genom att samla in stora mängder data om staden och koppla dessa till medborgarnas hälsa och välbefinnande kan vi öka förståelsen för hur hälsosamma, hållbara och livskraftiga städer ska byggas i framtiden.

Läs mer om BIG-projektet här

DIP

Utbildningsprojektet DIP – Digitalisering i praktiken – vänder sig till befintlig personal på små och mellanstora företag som vill och behöver lära sig mer om digitalisering och få möjlighet att praktisera sina kunskaper på sin arbetsplats. Genom lokal förankring identifieras de individuella behoven inom industrin när det gäller digitalisering och därigenom uppnås goda resultat.

Besök projektsidan för att läsa mer

Våra finansiärer

Pin It on Pinterest