GeoTest testar GeodataPortalen på GeoInfo i Uppsala

Xin presenterar användbarhetstestet av geodataportalen på Geoinfo i Uppsala.