Xin informerar och instruerar om ”betaversion” för användbarhetstest

xin he 18 jan 2013

Xin HE kommer från Kina och är forskningsingenjör på Future Position X/GeoTest och Phd student på KTH. Sedan 2009 har han arbetat med att utveckla metoder för att testa geodata och användbarhet. Metod för att mäta användbarhet har han utvecklat tillsammans med forskare och utvecklare med kognitiv kompetens från Institutet för Human Teknologi, IHT i Bollnäs (www.iht.se)
Xin håller nu på att dokumentera och beskriva resultatet av sitt arbete som han sammanfattat i en ”betaversion” av användbarhetsteststjänst. Här instruerar han och visar kollegor från IHT och Future Position X hur metoden och processen ser ut.
Tillsammans med IHT är nu FPX/GeoTest redo att pröva och validera användbarhetstesttjänsten för olika kunders och intressenters behov.
Kontakta oss på FPX/GeoTest för mera information.