WS Landräddningen

Idag, den 12 oktober samlas intressenter till en works shop i projektet “Aktiv Fritid”. Projektet drivs av Future Position X och finansieras av Post- och Telestyrelsen.

Projektet är en del av PTS tävling “Innovation och Design för alla” och syftet är att vidareutveckla appen Landräddningen.

img_2269

Landräddningen är en samhällsfunktion som erbjuder medmänskligt stöd på plats till personer i otrygga situationer. Projektet leds av Henrik Essunger initiativtagare, och utvecklare av appen “Landräddningen”.
På workshopen deltar representanter för Region Gävleborg, kommunerna Gävle och Hudiksvall, Cancerföreningen Gävleborg, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan samt Civilförsvarsförbundet.

Syfter med workshopen är att bilda en styrgrupp för projektet och start av pilotverksamhet under våren.