We Are the Champions

Idag kom beskedet att Future Position X står som en av vinnarna av VINNOVAS program VINNVÄXT för att etablera en internationell innovationsmiljö i Gävleborg. Det Future Position X får finansiering i tio år för att etablera Geo-Life Region.

Under ett års tid har Future Position X (FPX) lett arbetet tillsammans med sin styrelse och regionala beslutsfattare med att lägga strategin för satsningen Geo-Life Region. Idag kom det glädjande beskedet att Gävleregionen och FPX var en av tre som tilldelas pengarna för det 10-åriga VINNVÄXT-programmet av totalt 23 ansökande.

– Vårt mål är att under de 10 åren generera hundratals nya innovationer, internationellt konkurrenskraftiga företag och över 1000 nya arbetstillfällen i regionen och många fler runt om i Sverige, berättar en väldigt glad och stolt Johan P Bång, verksamhetschef på Future Position X och fortsätter,

– Det kommer att generera global attraktionskraft till regionen för att lära, samarbeta och köpa lösningar från det nya ekosystemet, Geo-Life region. Detta kommer att hålla regionen i framkant inom innovativa lösningar för ett hållbart samhälle och vi har ytterligare bevis för att vi är Europas GIS-huvudstad.

Framgångsfaktorn med programmet ligger i en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet.

– Nu kan vi samla och sprida både kunskap, kompetens och information inom området Geo Health. Det kan också lägga grund för en bättre folkhälsa, en snabbare utveckling och ett ökat företagande inom området, säger Carina Blank, Kommunalråd som varit med i strategiarbetet.

VINNVÄXT främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer och noder.

 

slider vinnväxt 01

Future Position X leder ett arbete för att utveckla Gävleregionen och Gävleborg till att vara den plats i världen som ger inspiration och kunskap om hur Geografisk Informationsteknik bidrar till att människan utvecklas i samklang med samhället och näringslivets tillväxt.

Vi kallar detta Geo-Life!