VR arbetet i Gävle – positivt för såväl elever som för näringsliv

På Escape Gaming i Gävle samlades igår medlemmar och partners till Future Position X för att uppleva 4D-modellen över Gävle i virtual reality (VR). Intresset för att utveckla arbetet med VR i Gävle är stort och man ser stora fördelar för såväl samhällsplanering, ökad medborgardialog som för elevers kunskapsutveckling i skolan.

Mitt i examens- och sommarlovsfiranden fick besökarna kliva in i en spännande atmosfär fylld med datorer och ungdomar på stadens game center. Till en salladslunch presenterade Escape Gaming, 4Dialog, Högskolan i Gävle och Polhemsskolan hur de på olika sätt tillämpar VR och varför det är av samhällsnytta.

Efter presentationerna fick besökarna bland annat uppleva den sista etappen av Gävle Strand irtuellt som skapats av 4Dialog tillsammans med högskolestudenter. De fick även efter en kort promenad möta elever som arbetar med att bygga upp Gävle i Minecraft på Polhemsskolan. 

 

Andreas Jonsson äger och driver Escape Gaming och tycker att spelkulturen är ett bra verktyg för kommunikation och att lära ut saker.

– I detta fall kan man med hjälp av Minecraft få en förståelse för hur en stad ser ut och ge andra möjligheter att göra sina egna versioner av hur man vill att Gävle Strand ska se ut i framtiden, förklarar han medan ungdomarna bakom arbetar för fullt i skolsalen som Polhemsskolan håller öppen under sommaren. Den här generationen är mer intresserad av att se en stadsutveckling i den plattform som de är vana att befinna sig på och förstår istället för platta A4 papper med ritningar från arkitekter. Dessa kunskaper och ritningar behövs fortfarande men att kunna gå runt och se dem i sin helhet genom VR kommer göra stor skillnad i framtidens medborgardialoger avslutar Andreas Jonsson.

 

– Genom att möta ungdomarna på en plattform som de redan finns på kan vi fånga upp deras befintliga kunskaper och stora intresse för gaming in i skolan. Det är otroligt roligt att följa deras personliga utveckling när de får arbeta kreativt och självständigt”, instämmer Martin Alexandersson, lärare på Polhemsskolan.

 

Lyssna på intervjuer av P4 Gävleborg (2h och 3h in i programmet) eller läs deras artikel här.