Visualiseringsbord till Gävle?

Idag möts representanter från såväl Gävle kommun, Gävle Centrumsamverkan, GavleFastigheter, Högskolan i Gävle och räddningstjänsten i en workshop på FPX. I fokus för allas blickar står ett visualiseringsbord som kan användas som verktyg inom turism, samhällsplanering, arbete med realtidsdata och mycket mer. Future Position X har kommit i kontakt med företaget som äger produkten genom klustret vid Norrköping Science Park, några av deltagarna har även besökt dem i Norrköping tidigare. Idag blir det fördjupade diskussioner om vilka möjliga samverkansprojekt det finns mellan de olika organisationerna och myndigheterna kopplat till GIS-lager och realtidsdata.