VINNVÄXT ERFA-träff i Västerås

Ett av Vinnovas återkommande möten för Vinnväxtinitiativen har precis genomförts. Denna gång i Västerås, 23-24 nov. på Expectrum. Huvudanledningen till mötena är inspiration, information och utbyte av erfarenheter.
Från Future Position X medverkade Anna Fjällström och Roland Norgren.
Värdarna på plats var Robotdalen & Automation Region som demonstrerade välfärdsteknologi – nytta för både individ och samhälle.
I övrigt på programmet bland annat:
– Testbäddar i VINNVÄXT – Besök på ABB Process Automation och ABB Robotics – Uppbyggnad av Vinnväxtmiljö – Hur inkludera SME i pågående teknikskifte. – Idéleveranser och diskussioner om kommande VINNVÄXT-utlysningar.